Ekstraordinær 2005

Afholdt 29/3 2006 Der var ved vores ordinære generalforsamling for 2005 ønske om en vedtægtsændring. En sådan ændring kræver enten to på hinanden følgende generalforsamlinger eller en ekstraordinær generalforsamling for at få det gennemført. Forslaget var som følger:“Der kan kun…

Generalforsamling 2004

Afholdt 28/2 2005 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var godt 40 personer til stede. B: Formandens beretning: Ulrik Olsen fremlagde beretning.Ved konstitueringen foretog bestyrelsen et formandsskifte. Vi…

Generalforsamling 2003

Afholdt 25/2 2004 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 37 personer til stede.Der blev stemt om at der ikke må ryges under generalforsamlingen. B: Formandens beretning: Olav…

Generalforsamling 2002

Afholdt 25/2 2003 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 63 personer til stede. B: Formandens beretning: Olav Christensen fremlagde beretning.Opgradering af anlægget er så godt som afsluttet,…