Generalforsamling 2004

Afholdt 28/2 2005 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var godt 40 personer til stede. B: Formandens beretning: Ulrik Olsen fremlagde beretning.Ved konstitueringen foretog bestyrelsen et formandsskifte. Vi…

Generalforsamling 2003

Afholdt 25/2 2004 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 37 personer til stede.Der blev stemt om at der ikke må ryges under generalforsamlingen. B: Formandens beretning: Olav…

Generalforsamling 2002

Afholdt 25/2 2003 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 63 personer til stede. B: Formandens beretning: Olav Christensen fremlagde beretning.Opgradering af anlægget er så godt som afsluttet,…