Generalforsamling 2014

Afholdt 24/2 2015 Vi var 22 personer fremmødte inklusive bestyrelsen. Det er det laveste antal fremmødte vi kan huske. Generalforsamlingen blev gennemført efter dagsordenen jvf. vedtægterne.         Dagsorden samt referat: 1. Valg af dirigent: Ulrik Olsen konstaterede at generalforsamlingen var…

Generalforsamling 2010

Afholdt 28/2 2011 A: Valg af dirigent:Formanden anbefalede Ulrik Olsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. B: Formandens beretning:Formandens beretning godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. C: Kassererens beretning: Kassererens beretning afstedkom følgende spørgsmål og…

Generalforsamling 2009

Afholdt 24/2 2010 A: Valg af dirigent: Peter Lotinga blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Samtidig annoncerede han, at der efterfølgende var medlemsmøde med tilstedeværelse af Canal Digital…

Generalforsamling 2007

Afholdt 27/2 2008 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Ulrik Olsen som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var ca. 50 personer til stede. B: Formandens beretning: Kim Niemann fremlagde beretning.Sket meget. Meget byggeri i Vejsgårdtoften. Næsten…

Generalforsamling 2006

Afholdt 28/2 2007 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var ca. 60 personer til stede. B: Formandens beretning: Ulrik fremlagde beretning.Vi er næsten 800 medlemmer. Ny service udbyder…