Generalforsamling 2016

Afholdt 22/2 – 2017 Formanden bød velkommen og det blev konstateret at der var 11 medlemmer tilstede inkl. Bestyrelsen. Dog kun 10 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Ulrik Olsen fra bestyrelsen,…

Generalforsamling 2015

Afhold feb 2016 Formanden bød velkommen og det blev konstateret at der var 17 medlemmer tilstede inkl. Bestyrelsen. Dog kun 16 stemmeberettigede da 2 medlemmer var fra samme husstand. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Lotinga, og han blev…

Generalforsamling 2014

Afholdt 24/2 2015 Vi var 22 personer fremmødte inklusive bestyrelsen. Det er det laveste antal fremmødte vi kan huske. Generalforsamlingen blev gennemført efter dagsordenen jvf. vedtægterne.         Dagsorden samt referat: 1. Valg af dirigent: Ulrik Olsen konstaterede at generalforsamlingen var…

Generalforsamling 2010

Afholdt 28/2 2011 A: Valg af dirigent:Formanden anbefalede Ulrik Olsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. B: Formandens beretning:Formandens beretning godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. C: Kassererens beretning: Kassererens beretning afstedkom følgende spørgsmål og…

Generalforsamling 2009

Afholdt 24/2 2010 A: Valg af dirigent: Peter Lotinga blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Samtidig annoncerede han, at der efterfølgende var medlemsmøde med tilstedeværelse af Canal Digital…