Generalforsamling 2014

Afholdt 24/2 2015

Vi var 22 personer fremmødte inklusive bestyrelsen. Det er det laveste antal fremmødte vi kan huske. Generalforsamlingen blev gennemført efter dagsordenen jvf. vedtægterne.        

Dagsorden samt referat:

1. Valg af dirigent: Ulrik Olsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning: Peter Frost berettede at der skete store ændringer sidste år. Der var ændringer til vedtægter ang. kanalvalg, som vil foregå anderledes fremover, ved selv at kunne vælge en kanal eller en hel pakke. Forslaget blev vedtaget på to ekstraordinære generalforsamlinger. Stofas fordelspakke som vi fik 01.10.14 indeholder: Start forfra+, WebTV, WebTV to go, gratis bredbånd, rabat på Internet, DR Nu. Det tog tid at forhandle vilkårene på plads. Vi har fået ny hjemmeside, som er nemmere at gå til. Så har vi fået en ekstra fiber, 1 mb til TV og 1 mb til internet. Dårlig service fra Stofa, som blev opkøbt af SE, fremadrettet bliver det bedre. Vi stopper analoge signaler 01.09.15. Analoge signaler fylder meget, der bliver plads til flere digitale kanaler. Fremover kan man købe Internet uden TV. Snart kan der købes 300 Mb bredbånd. Godkendt.

3. Kasserens beretning: Enkelte beløb blev gennemgået. 770 medlemmer pt. Vi skal betale sidste afdrag i år. Godkendt.

4. Orientering om signalleverandør og kanalændring ifølge § 21: Stofas pakkefordeling som man ser i TV. Her i området er der ønsker om flere tyske kanaler i stedet for nordiske kanaler. Man kan se kanalændringer på hjemmesiden. Der er kanaler der er skiftet ud med andre. Nogle kanaler er for dyre, derfor er de fjernet. Medlemmerne køber selv pakkerne fra Stofa.

5. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af honorarer og kontingent: Honorar samme som tidligere år kr. 3.700,-. Kontingent: Fremover én regning, som kommer fra Stofa. Kr. 450.- til VAL + pakke 1 = kr. 2.200.-/ år. Dog bliver regningen delt i kvartalsvis, startende fra 01.04.15. Til næste år bliver kontingentet mindre, da der intet afdrag er.

Anlægget er up to date, så ingen investeringer langt fremover. Anlægget bliver fra Stofa opgraderet for at forhindre pixeleringer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg er Peter Frost: blev genvalgt for to år

På valg er Ulrik Olsen: blev genvalgt for to år

På valg er Susanne H. Sandholdt: træder ud af bestyrelsen

Nyvalg til: Sten Nielsen for to år

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 

Suppleant: Flemming Kruse for et år

8. Valg af 2 revisorer: Genvalg til revisorerne: Peter Lotinga og Ove Sandholdt

9. Eventuelt: Medlemmerne er ærgerlige over at nogle kanaler er fjernet, og at det ikke står på hjemmesiden. Vi lover at vi strammer op om informationer fra Stofa på hjemmesiden, evt. pr. brev.

Forslag om at nedsætte indmeldelsesgebyret for nye medlemmer. Det vil være vanskeligt. Vi skal opbygge kapital til nyinvesteringer.

Pbv

Susanne H. Sandholdt

Afgående sekretær VAL