Generalforsamling 2006

Afholdt 28/2 2007

A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var ca. 60 personer til stede.

B: Formandens beretning: Ulrik fremlagde beretning.
Vi er næsten 800 medlemmer. Ny service udbyder og Internet leverandør.
Processen har været lang, men generelt er overgangen gået godt. Gratis service de næste 3 år. Service og Internet er samlet et sted. Alle fejlmeldinger skal ske på telefon 70 100 118. Beretningen blev godkendt.

C: Kassererens beretning: Kassereren gennemgik regnskabet.
Resultatet på 220 tkr. skyldes primært at vi nu er ved at skabe overskud af de foretagne investeringer i vej- og tilslutningsmuligheder, modtaget erstatning på 100 tkr. og p.g.a. at anlægget blev nedskrevet til 0 i 2005-regnskabet – her har vi årligt opkrævet 100 tkr. Der er sparet ca. 40 tkr. på service ved at flytte denne del til Canal Digital der leverer gratis service næste 3 år. Vi har betalt 40 tkr. til Ivan og Prebens Radio for at ophøre kontrakten i utide. Regnskabet blev godkendt.

D: Indkommende forslag: Der var indkommet forslags til vedtægtsændringer.
Men forslaget blev trukket tilbage, mod at det blev skrevet til protokol, at bestyrelsen vil gennemgå vedtægterne og fremlægge revideret forslag på næste generalforsamling.
D-1: Forslag til programsammensætning: Stemmesedler med alle kanaler blev omdelt. 2 stemmetællere blev valgt og der kunne tælles.
D-2: Valg af programsammensætning: Vedtaget blev: Erstat Sat1 med Disney:


Samlet afstemningsresultat:
Forslag Ja Nej Blank Ialt
Ny kanal: TV2 News 7 53 2 62
Ny kanal: TV2 Sportskanal 1 7 51 4 62
Ny kanal: TV2 Sportskanal 2 6 55 2 62
Ny kanal: CNN 7 53 2 62
Ny kanal: Sverige 6 54 2 62
Ny kanal: Norge x 2 6 54 2 62
Erstat: Eurosport med Viasatsport 1 17 42 3 62
Erstat: Eurosport med Viasatsport 1+2+3 12 46 4 62
Erstat Sat 1 med Disney 32 28 2 62
Ny kanal: Disney Channel 21 38 3 62
Erstat Sat 1 med National Geographic 20 39 3 62
Erstat TV6 med TV2 News 17 44 1 62
Erstat ARD med TV2 Film 32 29 1 62
Erstat ZDF med DK4 18 43 1 62
Ny kanal Toon Disney udgået

Vi fik dog lov at beholde Sat1.
E: Fastsættelse af kontingent: Kontingentet blev herved ændret til kr. 1.800,00.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Ulrik Olsen modtager ikke genvalg
Bent Ehlers modtager ikke genvalg

Villy Jensen ikke på valg
Olav Christensen ikke på valg
Susanne H. Sandholdt modtager genvalg
Kim Niemann modtager nyvalg
Peter Frost modtager nyvalg

Suppleanter blev genvalgt: Lissi Høj og Vibeke Hedetoft.

G: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

H: Eventuelt: Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.
TDC vil bygge ny mast – den kan ikke bære mere- og vi skal leje os ind hos dem, derved fratager de os ejerskabet. Vi har sagt nej, vi er stadig i dialog med dem.
Der løber et kabel igennem hele byen, længst ude er der dårlig lyd. Flere øer giver bedre lyd og billeder.
Prøvekanalen bør vise flere forskellige kanaler.
Flere ønsker at vi på hjemmesiden skriver vores visioner og vores budget.
Infokanal koster kr. 5.000,- som et tilbud fra Infotech, og det tager plads op for en kanal.

Jesper fra Canal Digital fortæller om fremtiden: Canal Digital vil lave et a´ la carte program.
It er skrøbeligt når vi får højere frekvens. Det bliver bedre med ekstra forstærkere. IP telefoni er endnu mere skrøbeligt. Højere hastigheder bliver leveret snart. Tidligere operatør har ikke kunnet levere spænding nok. Store udfordringer på returjusteringen.
Det tilrådes at sætte firewall + spamfilter på alt. Man bør ringe til CD og få fjernet spam. Man bør have sit kundenummer parat.
Når man har flere pc-ere kan en router gardere mod angreb.


På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær