Generalforsamling 2002

Afholdt 25/2 2003

A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 63 personer til stede.

B: Formandens beretning: Olav Christensen fremlagde beretning.
Opgradering af anlægget er så godt som afsluttet, hele operationen tog længere end beregnet. For det første havde vi et lynnedslag i efteråret (skader for ca. en kvart million), montering af Internet tog længere end beregnet. Der er i dag godt 160 på Internettet. Med hensyn til stereo kanaler er der dags dato udvidet stereo på DR2. Stereo på kanalerne Zulu, TVD1, TV3 og TV3+ vil blive etableret i løbet af næste måned. I dag mangler knap 10 tilslutninger til Internet, afslutning af dem har højest prioritet dags dato.

C: Kassererens beretning: Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

D: Indkommende forslag: Følgende 5 forslag var indkommet:

1. DR2 Klassic, dette er en public service kanal som vi skal have og derfor vil blive etableret snarest.
For Imod
2. DK4, kontingent stigning på kr. 110,00 4 48
3. MTV, kontingent stigning på kr. 80,00 24 27
4. CNN, kontingent stigning på kr. 60,00 29 21
5. Udskiftning af Eurosport med Viasat Sport 19 29
Dette betyder at forslag 4 blev stemt ind.
D-1: Forslag til programsammensætning: De udsendte spørgeskemaer blev gennemgået og bestyrelsen mente ikke at resultatet indikerede noget væsentlig ønske om ændring i program sammensætningen fra medlemmerne, hvorfor bestyrelsen på dette grundlag ingen forslag havde til ændringer.
D-2: Valg af programsammensætning: TV kanalerne bliver udvidet med CNN og Radio bliver udvidet med DR2 Klassic.
E: Fastsættelse af kontingent: Kr. 1.365,00 pr. år, 47 stemte for og 0 imod.

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg i bestyrelsen, Bent Ehlers (genvalgt), Ulrik Olsen (genvalgt), Susanne H. Sandholdt (genvalgt). Som suppleanter blev valgt Lissie Høj og Vibeke Hedetoft.

G: Valg af 2 revisorer: Peter Lotinga og Johannes Hedegaard. Begge blev genvalgt.

H: Eventuelt: Oplysningerne om hvornår de ekstra stereo kanaler er i luften, samt de nye frekvenser for CNN og DR Klassic, vil fremgå af annonce i Vemmelev Idræt og på www.vemmelev.net.

Thomas Brandt fra Arrownet var til stede for at besvare spørgsmål. Han indrømmer at kundeservicen er ringe, Arrownet arbejder på sagen. Fejlmelding af internet forbindelse skal altid ske til Arrownet og ikke til Antennelauget. På forespørgsel informerede TB om at man kan skifte selskab efter 6 mdr., derefter er abonnementer bindende i en periode på 3 mdr. af gangen. Arrownet vil i starten af foråret give mulighed for at abonnerer på en personlig firewall. Web-mail lanceres inden udgangen af april, det betyder at man kan åbne sin mail, via en browser, fra en hvilken som helst Pc?er i verden, blot den har en internet forbindelse.

På bestyrelsens vegne
Susanne H. Sandholdt
sekretær