Kategori Ikke kategoriseret

Generalforsamling 2009

Afholdt 24/2 2010 A: Valg af dirigent: Peter Lotinga blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Samtidig annoncerede han, at der efterfølgende var medlemsmøde med tilstedeværelse af Canal Digital…

Generalforsamling 2007

Afholdt 27/2 2008 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Ulrik Olsen som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var ca. 50 personer til stede. B: Formandens beretning: Kim Niemann fremlagde beretning.Sket meget. Meget byggeri i Vejsgårdtoften. Næsten…