Kategori Generalforsamlinger

Generalforsamling 2002

Afholdt 25/2 2003 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 63 personer til stede. B: Formandens beretning: Olav Christensen fremlagde beretning.Opgradering af anlægget er så godt som afsluttet,…