Kategori Generalforsamlinger

Generalforsamling 2010

Afholdt 28/2 2011 A: Valg af dirigent:Formanden anbefalede Ulrik Olsen som dirigent. Han blev valgt uden modkandidater.Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. B: Formandens beretning:Formandens beretning godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. C: Kassererens beretning: Kassererens beretning afstedkom følgende spørgsmål og…

Generalforsamling 2009

Afholdt 24/2 2010 A: Valg af dirigent: Peter Lotinga blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. Samtidig annoncerede han, at der efterfølgende var medlemsmøde med tilstedeværelse af Canal Digital…

Generalforsamling 2006

Afholdt 28/2 2007 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var ca. 60 personer til stede. B: Formandens beretning: Ulrik fremlagde beretning.Vi er næsten 800 medlemmer. Ny service udbyder…

Ekstraordinær 2005

Afholdt 29/3 2006 Der var ved vores ordinære generalforsamling for 2005 ønske om en vedtægtsændring. En sådan ændring kræver enten to på hinanden følgende generalforsamlinger eller en ekstraordinær generalforsamling for at få det gennemført. Forslaget var som følger:“Der kan kun…

Generalforsamling 2004

Afholdt 28/2 2005 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var godt 40 personer til stede. B: Formandens beretning: Ulrik Olsen fremlagde beretning.Ved konstitueringen foretog bestyrelsen et formandsskifte. Vi…

Generalforsamling 2003

Afholdt 25/2 2004 A: Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Peter Lotinga som konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Vi var 37 personer til stede.Der blev stemt om at der ikke må ryges under generalforsamlingen. B: Formandens beretning: Olav…